educación,

Loading...

7/8/15

BECAS DO MECD 2015/16 PARA ESTUDOS POSTOBRIGATORIOS UNIVERSITARIOS E NON UNIVERSITARIOS


O Ministerio de Educación ven de convocar becas de carácter xeral para o curso académico 2015-2016 para estudantes que cursen estudos postobrigatorios tanto universitarios como non universitarios.

Prazo de solicitude:
Estudos universitarios: do 7 de agosto ao 15 de outubro
Estudos non universitarios: do 7 de agosto ao 30 de setembro

5/8/15

PROBAS EXTRAORDINARIAS DE ACCESO Á ESCOLA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICA. CURSO 2015/2016

 • Inscricións:
  Do 27 De Xullo o 02 De Setembro, ambos incluídos
 • Requisitos:
  • Requirirase estar en posesión do título de bacharelato ou título declarado equivalente, ou ter superado a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos, e superar a proba específica de acceso.
 • Páxina web:
  www.edu.xunta.es
 • Contacto:
  ESCOLA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICA DE GALICIA (ESAD) Rúa Poza Cabalo, s/n. 36212 Vigo (Pontevedra)
  Tel.: 986 246 399 / 986 137 024
  Fax: 986 138 075
  esad.galicia@edu.xunta.es
  www.esadgalicia.com
 • Organizada por:
  Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
A Escola Superior de Arte Dramática de Galicia convoca probas de acceso ás ensinanzas de Arte Dramática nas especialidades de: - Escenografía. - Dirección escénica e dramaturxia.

PROBA ESPECÍFICA O sistema de acceso constará dunha única proba que comprenderá dous exercicios.
1º) O primeiro exercicio, común a todas as especialidades, consistirá en dúas probas escritas: a primeira versará sobrea a análise dun fragmento dunha obra dramática e a segunda versará sobre a análise dun fragmento dun ensaio teatral. 2º) O segundo exercicio estará referido á especialidade pola que opten:


 • Especialidade de Dirección Escénica e Dramaturxia: a) Proposta de escenificación sobre unha escena extraída das obras de lectura obrigatoria.
  b) Escrita dunha escena ou texto a partir dunha situación dramática.
  c) Comentario dun texto relacionado coa dirección escénica e a dramaturxia.
  d) Proba de dirección de actores.
  e) Entrevista persoal.
 • Especialidade de Escenografía:
  a) Realización dun debuxo do natural.
  b) Realización dun deseño de escenografía a partir dun texto proposto.
  c) Comentario dun texto relacionado coa escenografía.
  d) Entrevista persoal.
INSCRICIÓN: do 27 de xullo ao 2 de setembro de 2015, na secretaría da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia.
• LISTA PROVISORIA DE PERSOAS ADMITIDAS: 2 de setembro ás 14.30h.
• LISTA DEFINITIVA: 3 de setembro.

 
DATAS DAS PROBAS:
- Realización 1º exercicio: 4 de setembro.
- Resultados do 1º exercicio e reclamacións: 7 de setembro.
- Realización 2º exercicio: 8 de setembro.
- Resultados do 2º exercicio e reclamacións: 9 de setembro.

 
ADXUDICACIÓN DE PRAZAS E MATRÍCULA: 10 de setembro.

18/6/15

Calendario escolar en Galicia para o curso 2015/2016

Publicouse a Orde de 8 de xuño pola que se aproba o calendario escolar en Galicia para o curso 2015-16 nos centros sostidos con fondos públicos.INICIO E REMATE DO CURSO:
 • No 2ª ciclo de Educación Infantil, Educación Especial e Educación Primaria: Do 10 de setembro ao 22 de xuño.
 • En Educación Secundaria e Formación Profesional: Do 15 de setembro ao 22 de xuño. 
 • En Ensinanzas de Réxime Especial: Do 15 de setembro ao 30 de xuño.
VACACIÓNS:
 • Nadal: 21 de decembro de 2015 ao 6 de xaneiro de 2016.
 • Entroido: días 8, 9 e 10 de febreiro de 2016. 
 • Semana Santa: 21 ao 28 de marzo de 2016.
DÍAS NON LECTIVOS: 
 • Día do Ensino: 30 de Outubro de 2015. 
 • Festivos locais ou de ámbito estatal. 

15/6/15

Instruccións do proceso de admisión a ciclos formativos 2015-16 Galicia

Actualizada toda a información relativa ao proceso de admisión a ciclos formativos para o curso 2015-2016.
Para acceder ás informacións, fai clic nas distintas ligazóns
(Normativa reguladora, instruccións xerais, calendario de admisión)
- Admisión grao superior

Prazo de admisión de solicitudes:
- Do 17 de xuño ao 2 de xullo de 2015 en período ordinario para quen cumpra os requisitos en xuño.
- Do 1 ao 11 de setembro de 2015 en período extraordinario.
 

12/6/15

Dictame de escolarización

O pedagogo Jesús Jarque explica nun clarificador artigo publicado en Mundo Primaria en que consiste o dictame de escolarización e quen debe elaboralo.

Accede ao artigo facendo clic na imaxe

http://www.mundoprimaria.com/pedagogia-primaria/dictamen-de-escolarizacion.html


5/6/15

Axudas para libros de texto de 1º, 2º, 4º e 6º de educación primaria, 1º e 3º de ESO


A Consellería de Educación convoca axudas para a adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en 1º, 2º, 4º e 6º de educación primaria, en 1º e 3º de educación secundaria obrigatoria ou en educación especial, en centros sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, no curso escolar 2015/16. 

Requisitos:
Ser pai/nai/titor ou titora legal do alumnado matriculado.
Ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 9.000 euros.

Prazo de presentación de solicitudes:
a) Para o alumnado de educación primaria e educación especial: ata o 1 de xullo de 2015
b) Para o alumnado de educación secundaria obrigatoria que formalice a matrícula no prazo ordinario: do 25 de xuño ao 27 de xullo de 2015, ambos inclusive.
c) Para o alumnado de educación secundaria obrigatoria que formalice a matrícula no prazo extraordinario: do 2 de setembro ao 2 de outubro de 2015, ambos inclusive.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED330B
Máis información no DOG do 1 de xuño de 2015 e en http://www.edu.xunta.es/web/node/14932

1/6/15

Novo portal web LOMCE creado polo MECD

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte ven de crear un novo portal web adicado á LOMCE co obxectivo de achegar á cidadanía esta lei educativa. Inclúe o desenvolvemento da normativa nas distintas comunidades autónomas.

Podes acceder ao portal facendo clic na imaxe

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/lomce/inicio.html

11/5/15

6/5/15

Sabes negociar co teu fillo adolescente? Guía para pais e nais

Guía práctica para pais e nais escrita por Emilio Pinto e compartida por psicopedia.org. Ofrece unha serie de estratexias e consellos de gran utilidade para a negociación con adolescentes.

Fai clic na imaxe para acceder á guía

http://psicopedia.org/wp-content/uploads/2014/04/Negociar-con-tu-hijo-adolescente.pdf

4/5/15

INSTRUCIÓNS PARA ACCESO E ADMISIÓN DO ALUMNADO ÁS ENSINANZAS SUPERIORES DE CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN DE BENS CULTURAIS 2015/2016

A Consellería de Educación publicou as instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais.

A inscrición para a proba específica farase na secretaría da Escola de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia, no prazo comprendido entre o 28 de abril e o 9 de xuño, ambos incluídos.

MÁIS INFORMACIÓN:

30/4/15

Esquema coas opcións na ESO LOMCE

Comparto este esquema, elaborado pola orientadora Mábel Villaescusa, onde se resumen, dun xeito moi clarificador, cales son as opcións que se presentan na ESO coa LOMCE. Fai clic na imaxe para amplialo.


Fonte: La botica del orientador

29/4/15

Adaptacións curriculares. Web

Web elaborada por Chicho Rodríguez Zarallo onde pode atoparse abundante material para a realización de adaptacións curriculares nas distintas etapas.
 
Fai clic na imaxe para acceder á web

http://www.adaptacionescurriculares.com/materiales.html

28/4/15

PROBAS DE ACCESO A ENSINANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES 2015-2016Convocadas as probas de acceso ás ensinanzas artísticas superiores para os aspirantes que non estean en posesión do título de bacharelato ou equivalente, e cumpran dezanove anos no ano 2015.

A inscrición realizarase na secretaría dos seguintes centros educativos entre o e o día 28 de abril e 28 de maio, ambos inclusive:

 • Conservatorio Superior de Música da Coruña.
 • Conservatorio Superior de Música de Vigo.
 • Escola de Arte e Superior de Deseño Pablo Picasso da Coruña.
 • Escola de Arte e Superior de Deseño Mestre Mateo de Santiago de Compostela.
 • Escola de Arte e Superior de Deseño Ramón Falcón de Lugo.
 • Escola de Arte e Superior de Deseño Antonio Faílde de Ourense.
 • Escola Superior de Arte Dramática de Galicia.
 • Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia.
 A proba de acceso realizarase o día 5 de xuño ás 9.00 horas no IES As Fontiñas de Santiago de Compostela, de acordo co seguinte horario:

– 9.00 h: presentación.

– Das 9.30 ás 10.30 h: Lingua Estranxeira (inglés ou francés).

– Das 10.30 ás 11.30 h: Lingua Castelá e Literatura.

– Das 12.00 ás 13.00 h: Lingua Galega e Literatura.

– Das 13.00 ás 14.00 h: Filosofía e Cidadanía ou Historia da Filosofía.
– Das 16.00 ás 17.00 h: Historia de España ou Ciencias para o Mundo Contemporáneo.

INSTRUCIÓNS ACCESO E ADMISIÓN ESTUDOS SUPERIORES ARTE DRAMÁTICA 2015/2016

A Consellería de Educación publicou as instrucións para o acceso e admisión do alumnado aos estudos superiores de Arte Dramática para o curso 2015/2016. 

A inscripción para a proba específica ten que facerse na secretaría da Escola Superior de Arte Dramática sita en Vigo no prazo comprendido entre o 28 de abril  e o 16 de xuño, ambos incluídos. 

MÁIS INFORMACIÓN:

INSTRUCIÓNS ACCESO E ADMISIÓN NOS ESTUDOS SUPERIORES DE DESEÑO 2015

A Consellería de Educación publicou as instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2015/16.

A inscrición para a proba específica farase na Secretaría da Escola de Arte e Superior de Deseño de Galicia elixida en primeira ou única opción, no prazo comprendido entre o 28 de abril e o 28 de maio, ambos os dous incluídos.

MÁIS INFORMACIÓN:

26/4/15

Proxecto Ambezar 2. Recursos para a atención á diversidade

Aplicación realizada polo grupo Ambezar e editada pola Junta de Andalucía creada coa intención de axudar a profesorado e profesionais da orientación a dar unha resposta adecuada á atención á diversidade proporcionando para elo valiosos materiais.

Accede facendo clic na imaxe

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ambezar/index.html22/4/15

Guía para alumnado con TEA. Transición de Primaria a Secundaria

Guía creada por The National Autistic Society e traducida pola iniciativa da Federación Autismo Andalucía. Está dirixida a familias e profesionais da educación coa finalidade de axudar a nenos e nenas con Trastornos do Espectro Autista (TEA) na transición entre as etapas de Primaria e Secundaria.

Accede á guía facendo clic na imaxe

http://autismodiario.org/wp-content/uploads/2011/04/Transici%C3%B3n-de-educaci%C3%B3n-primaria-a-secundaria-para-alumnos-con-Trastornos-del-Espectro-del-Autismo.jpg

Fonte: espectroautista.info, recollido no blog Orienta2

21/4/15

16/4/15

Necesidade específica de apoio educativo por condicións persoais

O pedagogo Jesús Jarque explica cando un alumno ou alumna ten necesidade específica de apoio educativo por condicións persoais ou historia escolar. Esta categoría está contemplada na LOMCE. Clara e útil explicación.
 
Accede á información facendo clic na imaxe
 
http://www.mundoprimaria.com/pedagogia-primaria/acneae-por-condiciones-personales.html
 
 
Fonte: mundo primaria

GALICIA: PROBAS LIBRES TÍTULOS DE FP LOE 2014-2015

A Consellería de Educación convocou probas libres para a obtención de títulos de FP LOE correspondentes ao curso 2014/2015  na Comunidade Autónoma de Galicia. O obxectivo destas probas é permitir ás persoas participantes obter directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional sempre que demostren ter alcanzados os obxectivos fixados nos currículos correspondentes aos diferentes ciclos.
 
PRAZO DE SOLICITUDE:
 
-  Do 17 ao 30 de abril de 2015 ata as 13 horas
  
REQUISITOS DOS SOLICITANTES:
 
- Para ciclos medios, título de ESO ou proba de acceso
- Para ciclos superiores, título de Bacharelato ou proba de acceso
- Ter 18 anos para optar aos títulos de técnico.
- Ter 20 anos para optar aos títulos de técnico superior, ou 19 no caso de posuír xa o título de técnico.
- Non estar matriculado/a en ciclos formativos de formación profesional nin ter causado baixa no correspondente curso académico.
- Excepcionalmente, no caso de que houber vacantes logo de resolto o proceso de admisión, poderán acceder á realización das probas as persoas matriculadas polo réxime de persoas adultas para a superación dos módulos profesionais do mesmo ciclo formativo, sempre que os teñan suspensos de cursos académicos anteriores e non se atopen matriculadas neles no curso académico de realización da proba.
- Tamén excepcionalmente se houber vacantes logo de resolto o proceso de admisión, poderán acceder á realización das probas dos módulos profesionais asociados a unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais as persoas adultas que, sen cumpriren as condicións de acceso, teñan acreditada experiencia laboral equivalente ao traballo a tempo completo de dous anos nunha actividade laboral directamente relacionada co sector profesional do ciclo formativo correspondente.
 
RELACIÓN DE CICLOS E PRAZAS OBXECTO DA CONVOCATORIA:
 
Oferta clasificada por familia e ciclo (Actualizado a 13-04-2013)
 
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
 
Na secretaría de calquera centro público en que se oferten probas libres para a obtención de títulos LOE, malia que non sexa o centro elixido en primeira opción.

14/4/15

Guía familiar para a prevención de drogas

Editada polo Concello de Valladolid, esta guía pretende ser de utilidade para pais e nais que precisan orientación sobre a prevención do consumo de drogas.
 
Accede á guía facendo clic na imaxe
 
http://www.valladolidsindrogas.net/recursos/ficheros/publicaciones%20ayuntamiento/droga%20PDF.pdf
 

12/4/15

Ponderacións selectividade España 2015-2016

Aquí tes as táboas de ponderación 2015-2016 das materias da fase específica da selectividade vixentes nas distintas universidades españolas por Comunidades Autónomas.

Accede á información facendo clic na imaxe

http://yaq.es/reportajes/parametros-ponderacion-selectividad-asignaturas-fase-especifica

10/4/15

Campaña "Yo no soy trapacero"

Este vídeo, publicado o 8 de abril de 2015, forma parte dunha campaña lanzada polo Consello Estatal do Pobo Xitano para que a Real Academia da Lingua Española retire da última edición do Diccionario a acepción "trapacero" que aparece na palabra "gitano". Nel interveñen varios nenos e nenas xitanos que amosan sorpresa ao ver esa definición e afirman non sentirse identificados con ela. Idóneo para tratar o tema nas titorías.

1/4/15

Programa inmersión lingüística de verán en inglés para alumnado 1º e 2º ESO 2015

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte convoca axudas para participar nun programa de inmersión lingüística en inglés no verán de 2015. Os destinatarios son o alumnado de 1º e 2º ESO.

Prazo de presentación de solicitudes:
Desde o 1 ata o 20 de abril de 2015

Máis información:
- Alumnado de 1º ESO http://ow.ly/L3Zvh
- Alumnado de 2º ESO en http://ow.ly/L3ZE9

31/3/15

"Que no te la den". Web para prevención do "grooming" ou acoso sexual en Internet

 "quenoteladen.com" é unha liña de axuda destinada a menores que ten por obxecto a prevención do "grooming" ou acoso sexual en Internet e posibilita a denuncia deste. Inclúe 
 • un decálogo de consellos
 • informacións sobre que é o "grooming"
 • quen fai "grooming"
 • como actúan os acosadores,  e 
 • quen pode sufrir "grooming"
A web foi creada polo Centro de Seguridade para menores adscrito ao Safer Internet Program da Comisión Europea. A organización responsable do mesmo é PROTÉGELES. O sitio pon a disposición dos menores un equipo de abogados e psicólogos para que lles presten axuda e asesoren respecto dos pasos a seguir para a denuncia. O servizo é totalmente gratuito.

Fai clic na imaxe para acceder á web

http://www.quenoteladen.com/

28/3/15

Sistema educativo LOMCE en Secundaria e Bacharelato. Presentacións

Comparto aquí dúas presentacións elaboradas por Mariola Rodríguez dadas a coñecer por Alberto del Mazo a través da Orientateca do Blog OrienTapas. As dúas poden descargarse e adaptarse ao contexto de distintos centros educativos e comunidades autónomas, algo que é moi de agradecer.


A primeira expón as opcións académicas para graduados en ESOA segunda explica cómo queda a ESO coa LOMCE
27/3/15

Recursos para o emprego


http://www.coruna.es/servlet/ContentServer?argIdioma=gl&c=Page&pagename=CMIX/Page/Generico-Page-Generica&cid=1415239928934

Se estás a buscar emprego, esta información é do teu interese. A web do Centro Municipal de Información Xuvenil do Concello de A Coruña ofrece unha interesante recompilación de recursos informativos para xoves no ámbito do emprego. Máis concretamente, atópase nela información sobre:


A web ofrece, ademáis, un conxunto de documentos de interese que se poden descargar:
NOTA: Se desexas ter esta información en castelán, fai clic na parte superior dereita da web.

"Manual del sentido común en Internet. Guía para familias"

O Departamento de Educación do Goberno de Navarra, en colaboración coa Fundación Dédalo, ven de editar unha guía para familias sobre o uso seguro de internet. A guía informa sobre os riscos aos que están expostos os menores e proporciona unha serie de pautas para facer un bo uso das TIC, empregando unha linguaxe clara e sinxela.

Accede á guía facendo clic na imaxe

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/7C5357A0-A304-4776-9FD4-3185D9983733/311383/270315ed70guiafamilias.pdf

25/3/15

Guía do futuro estudante da Universidade de Granada 2015/16

Guía con todas as informacións necesarias para cursar estudos na Universidade de Granada no vindeiro curso 2015/2016. Editada pola propia Universidade.

Accede á publicación facendo clic na imaxe

http://ve.ugr.es/pages/futuros_estudiantes/gfe1516/gfe1516/!