educación,

Loading...

19/9/14

Eres legal en Internet? Campaña anti-bullying

En rayuela.org atopamos unha campaña contra o ciberbullying lanzada en setembro de 2014 e que ten por nome Eres legal en Internet? Inclúe unha definición do termo ciberbullying e 10 recomendacións para a súa prevención dirixidas ao alumnado. Proporciona ademáis enderezos de Internet onde completar a información. Material adecuado para as sesións de titoría co alumnado dos cursos inferiores da ESO.


Para acceder á campaña, fai clic na imaxe

http://www.rayuela.org/granitos-de-arena/15-campana-antibulling/18/9/14

Niveis de competencia curricular en toda a Ed. Primaria


Ao inicio do curso é importante establecer o nivel de competencia curricular do noso alumnado co fin de saber de onde parte para elaborar, de ser o caso, as correspondentes adaptacións curriculares ou programas de reforzo. Presentamos aquí un conxunto de instrumentos para avaliar os niveis de competencia curricular en lingua castelá e matemáticas en todos os cursos da Ed. Primaria. Inclúese tamén unha parrilla para valorar a motivación e o estilo de aprendizaxe. 

Podes acceder aos documentos facendo clic nos seguintes enlaces
Fonte dos documentos: http://chopo.pntic.mec.es/~fferna23/
Fonte da imaxe: Rafa M López

Fonte da información: Blog Orientación Andújar

Podes atopar outros instrumentos para avaliar a competencia curricular neste mesmo blog:


17/9/14

A depresión en nenos e nenas e adolescentes

No blog Psicología y Orientación, da psicóloga María del Camino Pérez, atopamos unha interesante información sobre a depresión en nenos e nenas e adolescentes e a súa prevención desde a aula.

Para acceder ao texto, fai clic na imaxe

http://mariadelcaminopsicologiayorientacion.blogspot.com.es/2013/10/depresion-en-ninos-y-adolescentes-y-su.html


"Pillada por ti. La historia de Olivia y Martín"

Cómic sobre a violencia de xénero na adolescencia editado pola Delegación do Goberno para a violencia de Xénero dependente do Ministerio de Sanidade, Política Social e Igualdade. Podemos afirmar que a historia de Olivia e Martín é "verdadeira". Os personaxes non veñen doutro mundo nin son producto da imaxinación. Os protagonistas poden ser calquera dos rapaces e rapazas que atopades habitualente no patio ou nas aulas, na rúa ou nun centro comercial. Xente coñecida, rapazas que quedan pilladas por rapaces que ao principio son moi simpáticos, pero despois crense donos delas, que consideran que son súas, algo que lles pertence ... e deixan de ser simpáticos para convertirse en violentos. A violencia de xénero tamén existe na adolescencia.

Accede ao cómic facendo clic na imaxe

http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/comic/docs/castellano.pdf

Protocolo de detección e intervención nas dificultades de aprendizaxe

Protocolo proposto polo Equipo Técnico Provincial para a Orientación Educativa e Profesional de Málaga para o seu emprego polos profesionais da rede de orientación educativa. Documento sinxelo e útil que, como o seu título indica, inclúe indicadores e instrumentos para a detección das dificultades de aprendizaxe e propostas de intervención preventivas, proactivas e remediales. Presenta ademáis dous Anexos especialmente interesantes: 
 • Anexo I: Escala de observación de hábitos e modos de traballo.
 • Anexo II: Escala de observación da aprendizaxe para titores e titoras.
Para acceder ao protocolo, fai clic na imaxe

http://lnx.educacionenmalaga.es/orientamalaga/files/2013/05/protocolodetenciondia.pdf

Fonte: Blog "Con O de Orientación"

15/9/14

Como adaptar un exame ao alumnado con NEE

Nesta imaxe atoparás unha guía para facer exames adaptados ao alumnado con necesidade específica de apoio educativo no caso de que teña unha Adaptación Curricular Significativa e Non Significativa..

Fonte: @carmenchugh en twitter

12/9/14

Galicia: Guía da LOMCE

A Consellería de Educación da Xunta de Galicia ven de publicar no seu portal educativo unha Guía da LOMCE. Inclúe dous tipos de información: 

a) Os textos normativos de referencia, que son os seguintes:
 b) un documento informativo que recolle os novos currículos de Ed. Primaria e de FP Básica en Galicia:

Probas de avaliación inicial Secundaria: ESO

Nesta entrada atoparás os seguintes materiais:
 • Probas de avaliación inicial en Lingua castelá e Matemáticas de 1º a 3º ESO.
 • Probas de avaliación inicial en Lingua castelá e Matemáticas para o alumnado con n.e.a.e. e educación compensatoria.
 • Plan de avaliación do Español como Segunda Lingua en contextos escolares de ensinanza obrigatoria da Rexión de Murcia. 
 • Orientacións para a organización dos procesos de ensinanza e aprendizaxe do español para estranxeiros editados pola Rexión de Murcia. 
 • Probas de avaliación de Competencia Comunicativa e Competencia Matemática presentadas pola Comunidade de Aragón.
 • Outros rexistros: estilos de aprendizaxe, criterios para a avaliación inicial na ESO e no Bacharelato, fichas informativas para o profesorado-titor, orientacións para a escolarización do alumnado inmigrante, programa de acollida, etc.
Fai clic na imaxe para acceder aos distintos recursos

http://www.orientacionandujar.es/2014/09/12/pruebas-de-evaluacion-inical-eso-2014-2015/

Fonte:Blog Orientación Andújar

11/9/14

Como facer fronte á presión de grupo

Atractivo cómic editado pola CEAPA (Confederación Española de Asociacións de Pais e Nais de alumnos) e dirixido a un público adolescente que aborda o tema de como facer fronte á presión de grupo. Cada capítulo -12 en total- constitúe unha pequena historia independente con pautas e orientacións arredor desta temática:
 • Enero. ¡Son un tío raro! 
 • Febrero. Non quero fumar, non quero fumar... 
 • Marzo. Eu paso.
 • Abril. Vacacións de Semana Santa. 
 • Mayo. ¿Baixas? 
 • Junio. A Edu góstalle Rocío, a Edu góstalle Rocío ...
 • Julio. Operación bikini. 
 • Agosto. Un ambiente tenso.
 • Septiembre. Amigo do facebook.
 • Octubre. De festa toda a noite.
 • Noviembre. Se ti non pos diñeiro, non nos chega para ...
 • Diciembre. ¡Viva a presión dos bos amigos e amigas! 

Accede ao cómic facendo clic na imaxe


https://www.ceapa.es/sites/default/files/uploads/ficheros/publicacion/Comic.pdf


Fonte: Atopado no blog Orienta2

Guía do estudante 2014/15. Todo o que precisas para este curso

Publicada por examtime, esta guía inclúe estratexias de aprendizaxe, consellos e ideas para o estudo, aplicacións para estudantes, etc. Pretende ser o referente para todos aqueles estudantes comprometidos co estudo e que queren mellorar os seus resultados neste curso. Nos distintos capítulos abórdanse os seguintes contidos:
 • Como prepararse para a volta a clase
  • Apps para estudantes
 • Un bo comezo
  • Obxectivos de estudo SMART
  • A importancia de planificar
  • Características dun plan de estudos efectivo
  • 6 razós para estudar online
 • Toma as rendas da túa aprendizaxe
  • Estilos de aprendizaxe
  • Como mellorar a túa aprendizaxe: 10 técnicas de estudo
  • Lectura rápida: 4 claves para estudar máis e mellor
  • Consellos para redactar o comentario de texto perfecto nos exames
 • Pequenos trucos para aprender mellor
  • 9 trucos sinxelos pero altamente efectivos
 • Sobre examtime.com
  • Que é examtime.com?
  • Que pensan outros sobre examtime.com
  • Empeza a revolución
Para acceder á guía, fai clic na imaxe

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/examtime-guides/Guia-del-Estudiante-2014-2015-ExamTime.pdf

Fonte: examtime.com

10/9/14

Probas de avaliación inicial de diagnóstico de competencias

Probas de avaliación inicial elaboradas polo Grupo de Traballo de Chipiona (Cádiz) e revisadas no ano 2011. Abranguen todos os cursos de Ed. Primaria, de 1º a 6º. No enlace, de Orientación Andújar,  atoparás:
 1. Presentación
 2. Características
 3. Probas de avaliación: Lingua Castelá e Matemáticas
 4. Instruccións de aplicación
 5. Probas modelo de corrección: Lingua Castelá e Matemáticas
 6. Planillas de recollida de datos: Lingua Castelá e Matemáticas
 7. Fichas de atención á diversidade: alumnos/-as e pais e nais
 8. Relación de mestres participantes na elaboración
 9. Probas de velocidade lectora
Para acceder á información, fai clic na seguinte imaxe

http://www.orientacionandujar.es/2014/09/09/pruebas-de-evaluacion-inicial-de-diagnostico-de-competencias-primaria/

9/9/14

CON-VIVIR: Recursos sobre coeducación para todas as etapas

O EOE de Medina e o CEP de Algeciras-La Línea recompilaron nun DVD numerosos materiais sobre coeducación para as etapas de infantil, primaria e secundaria.

Para acceder aos recursos, fai clic na imaxe

http://www.con-vivir.es/cd/

Fonte: Revista con-vivir

8/9/14

119 Posts de Intelixencia Emocional e Intelixencias Múltiples

No seu blog Crea y Aprende con Laura, Jesús Hernández ofrece unha moi completa recompilación de recursos sobre Intelixencia Emocional e Intelixencias Múltiples, tema polo que ten grande interese dende que coñeceu a teoría da Intelixencia Emocional de Daniel Goleman.

Podes acceder aos materiais facendo clic na imaxe

http://creaconlaura.blogspot.com.es/2014/04/110-posts-de-inteligencia-emocional-e.html?spref=fb#.VAf809aki2p.twitter

Fonte: Crea y Aprende con Laura

Avaliación inicial matemáticas e lingua castelá 2º ciclo Ed. Primaria

As probas de avaliación inicial permítennos coñecer o nivel de partida do alumnado ao comezo do curso. Son o punto de partida para 
 • planificar e programar as actividades docentes
 • adoptar medidas de atención á diversidade na aula
 • metodoloxías a empregar
Presentamos neste post unha boa recompilación de materiais e distintos rexistros referidos á avaliación inicial no 2º ciclo de Ed. Primaria realizada por Orientación Andújar. Máis concretamente,
 • AVALIACIÓNS INICIAIS DAS ÁREAS INSTRUMENTAIS POR CURSOS (3º e 4º de Ed. Primaria).
 • GUÍAS PARA CORREXIR AS AVALIACIÓNS.
 • REXISTROS E PLANTILLAS PARA AVALIAR.
 • PLANIFICADORES SEMANAIS E QUINCENAIS.
 • MEMONOTAS EDITABLE PARA O PROFESORADO.
 Ao final da entrada figuran tamén probas de avaliación e rexistros para Infantil e 1º ciclo de Primaria.


Para acceder ás probas, fai clic na imaxe

http://www.orientacionandujar.es/2014/09/04/recopilacion-de-evaluaciones-iniciales-segundo-ciclo-primaria-registros/

Cuidadín e Gascón: Un conto sobre consumo responsable

Un conto sobre consumo responsable cunhas ilustracións fermosísimas e un guión xenial. Ideal para empregar nas titorías dos cursos inferiores da ESO.


7/9/14

Nivel de competencia curricular matemáticas Ed. Primaria

Fantásticos materiais para avaliar o nivel de competencia curricular en matemáticas coordinados por Jose Luís Galve e que están dispoñibles na web da Asociación de orientadores de Castilla-La Mancha APOCLAM. Inclúen documentos sobre niveis mínimos de competencia e os correspondentes rexistros de avaliación. Imprescindibles para a avaliación inicial.

Para acceder aos documentos, recollidos tamén na web de Orientación Andújar, fai clic na imaxe 

http://www.orientacionandujar.es/2014/09/06/niveles-de-competencia-curricular-matematicas-primaria-2014-2015/

Nivel de competencia curricular lingua castelá Ed. Primaria


Fantásticos materiais para avaliar o nivel de competencia curricular en lingua castelá coordinados por Jose Luís Galve e que están dispoñibles na web da Asociación de orientadores de Castilla-La Mancha APOCLAM. Inclúen documentos sobre niveis mínimos de competencia e os correspondentes rexistros de avaliación. Imprescindibles para a avaliación inicial.

Para acceder aos documentos, recollidos tamén na web de Orientación Andújar, fai clic na imaxe

http://www.orientacionandujar.es/2014/09/06/niveles-de-competencia-curricular-lengua-primaria-2014-2015/

Avaliación inicial lingua e matemáticas 3º ciclo Primaria

As probas de avaliación inicial permítennos coñecer o nivel de partida do alumnado ao comezo do curso. Son o punto de partida para 
 • planificar e programar as actividades docentes
 • adoptar medidas de atención á diversidade na aula
 • metodoloxías a empregar
Presentamos neste post unha boa recompilación de materiais e distintos rexistros referidos á avaliación inicial no 3º ciclo da Ed. Primaria realizada por Orientación Andújar. Máis concretamente,
 • AVALIACIÓNS INICIAIS DAS ÁREAS INSTRUMENTAIS POR CURSOS (5º e 6º de Ed. Primaria).
 • GUÍAS PARA CORREXIR AS AVALIACIÓNS.
 • REXISTROS E PLANTILLAS PARA AVALIAR.
 • PLANIFICADORES SEMANAIS E QUINCENAIS.
 • MEMONOTAS EDITABLE PARA O PROFESORADO.
 Ao final da entrada figuran tamén probas de avaliación e rexistros para Infantil e 1º ciclo de Primaria.


Para acceder ás probas, fai clic na imaxe

http://www.orientacionandujar.es/2014/09/05/recopilacion-de-evaluaciones-iniciales-tercer-ciclo-primaria-registros/#.VAmyuy7Kvao.twitter

5/9/14

Indicacións para o diagnóstico e orientacións para alumnado con n.e.a.e.

Ao longo do curso escolar, e especialmente ao inicio do mesmo, son moitas as demandas que o profesorado-titor fai ao orientador/-a en relación a diferentes dificultades de aprendizaxe que observa no alumnado. Dada a diversidade de demandas e alteracións poibles, grazas ao traballo efectuado polo E.O.E·.P. General de Castuera (Extremadura), dispoñemos dun material con indicadores que permiten detectar, e por tanto previr no alumnado, aquelas situacións de risco que poidan derivar en problemas de desenvolvemento ou necesidades específicas de apoio educativo ao longo da súa historia escolar. 

Para ter unha perspectiva de conxunto dos trastornos contemplados, podes consultar este índice facendo clic na imaxe:

http://orientacionandujar.files.wordpress.com/2012/08/introduccic3b3n.pdf


Os protocolos de indicadores forman parte dun CD que se descarga íntegramente desde o seguinte enlace. O grupo de traballo que deseñou o material estivo integrado por Ana Mª Jiménez Vilaret (coordinadora), Francisca Escobedo Ferreira e Mª Agustina Rodríguez Martín.

Fonte: Orientación Andújar e rincones.educarex.es

4/9/14

Guía para enfrontarse á aplicación da LOMCE

"Guía del Profesor 2014/15. Hacia el aula 2.0"

A guía do profesor 2014/15 pretende ser unha referencia para aquel profesorado que busca explorar novas técnicas de ensinanza facendo uso das novas tecnoloxías educativas. Inclúe unha amplia variedade de elementos para que calquera docente poida avanzar desde a nula utilización da tecnoloxía na aula ata un aula 2.0. Nesta guía atoparás información sobre as seguintes cuestións:
 • Novas Tendencias Educativas
 • Ideas Prácticas para o uso de Ferramentas Online na Aula
 • Consellos de Expertos
 • Suxestións para o Uso das Redes Sociais na Aula 2.0
 • Manual de Cidadanía Dixital
 • Selección de Artigos sobre Educación
Para acceder ao recurso, fai clic na imaxe


https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/examtime-guides/Guia-del-Profesor-2014-2015-ExamTime.pdf


Fonte: examtime.com

3/9/14

Orientacións para a valoración do alumnado con altas capacidades

Presentamos aquí un documento englobado dentro do Plan de actuación para la atención educativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales en Andalucía (2011-2013). Trátase dunha  publicación que ten un  carácter práctico para o desenvolvemento da nosa función como orientadores, xa que aporta algunhas pautas para realizar unha valoración psicopedagóxica. Está editada pola Consejería de Educación da Junta de Andalucía.

A obra aborda algúns aspectos teóricos que fundamentan todo o proceso de valoración do alumnado con altas capacidades, -conceptualización, perfíles, procedementos de identificación e algunhas consideracións a ter en conta-, e remata coas referencias bibliográficas. No segundo bloque atopamos unha relación de anexos moi útil referida aos seguintes aspectos:
 • Anexo I: Instrumentos empregados para a valoración da alta capacidade.
 • Anexo II: Orientacións sobre instrumentos para a medición de aptitudes intelectuais.
 • Anexo III: Perfiles de excepcionalidade intelectual.
Para acceder á publicación, fai clic na imaxe

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~11006620/web/Nueva/archivos/paginas/archivos/Documento%20de%20Orientaciones%20para%20la%20valoraci%C3%B3n%20de%20las%20AACC%20intelectuales_%20pdf.pdf

Fonte: Blog Desorientad@s

2/9/14

Cadernos de titorías para a ESO

Programas completos de titorías onde atoparemos actividades e dinámicas para os primeiros días de clase. Publicados pola Consejería de Educación y Ciencia da Junta de Andalucía.


1º ESO

http://orientacionandujar.files.wordpress.com/2010/08/cuaderno-de-tutorias-para-1-eso.pdf

2º ESO

http://orientacionandujar.files.wordpress.com/2010/08/cuaderno-de-tutorias-para-2-eso.pdf


3º ESO

http://orientacionandujar.files.wordpress.com/2010/08/cuaderno-de-tutorias-para-3-eso.pdf

4º ESO

http://orientacionandujar.files.wordpress.com/2010/08/cuaderno-de-tutorias-para-4-eso.pdf

Fonte: orientacionandujar.es

Abuso e discapacidade intelectual

Guía editada no ano 2013 pola Fundación Carmen Pardo-Valcarce, a Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, e a Federación de Organizaciones a favor de Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS Madrid).

O obxectivo do manual é previr, detectar e intervir en casos de abuso ou maltrato a persoas con discapacidade intelectual. Trátase dun documento de sinxelo manexo que pretende dotar aos profesionais ou coidadores habituais que traballen con persoas con discapacidade intelectual das ferramentas necesarias para a prevención e a intervención. Máis concretamente, o texto inclúe:
 • Orientacións para a prevención.
 • Claves na detección dos abusos, onde se inclúen os sinais aos que hai que prestar atención, cómo planificar unha entrevista de valoración e cómo rexistrar a información.
 • A intervención do profesional ante un abuso, cuxas claves son a protección da víctima, coñecer o alcance da obriga de denunciar, a valoración da capacidade para decidir acerca da denuncia, o acompañamento durante todo o proceso, o manexo correcto da información e a intervención psicoterapéutica.
 • Nos anexos se presentan: un cuestionario de avaliación da posición da organización frente ao abuso, unha tabla de indicadores e posibles consecuencias dos diferentes tipos de abuso; y una explicación da importancia da figura do facilitador como apoio no paso das persoas con discapacidade intelectual polo sistema xudicial.
Para acceder ao manual, fai clic na imaxe

http://www.infocoponline.es/pdf/GuiaAbusoyDI2014.pdf

Fonte: infocoponline.es

Mindfulness. Guía para educadores

Guía obra de Alazne González dirixida a docentes do ámbito da educación formal e non formal que se apunten a un curso de mindfulness (atención plena o conciencia plena) para liberar o seu estrés, ansiedade, ... e poder levar unha vida máis sana.

Os obxectivos  da guía son os seguintes:
 • Aprender que é e en que consiste o mindfulness.
  • Aprender a meditar.
 • Coñecer os beneficios que aporta o mindfulness a nivel neurobiolóxico, físico e psíquico.
  • Aprender a afrontar as emocións negativas.
  • Aprender a recoñecer as nosas emocións.
  • Aprender a relaxarnos en momentos nos que nos sintamos tensos.
  • Aprender a aplicar o mindfulness coas nosas fillas e fillos (exercicios prácticos).Fonte: pedalogica.blogspot.com.es

1/9/14

Curtas para traballar a educación emocional en Secundaria

Presentamos nesta entrada varias curtametraxes para traballar a educación emocional con adolescentes de 12 a 18 anos. Bo recurso para as titorías.

PALABRAS EN EL AIRE, de Sylvain VincendeauABRAZOS (para cambiar o mundo, empecemos por nós mesmos)EL ÁRBOL UMDONI (No corazón de Sudáfrica, Nandi e a súa filla Mbali viven soas e traballan moi duro nos campos. Un día a súa rutina verase interrumpida po algo que as cambiará para sempre).OKTAPODI (Que somos capaces de facer por amor? Calquera cousa ou iso é, alomenos, o que se desprende desta curta gañadora do Óscar 2009).Fonte: ineverycrea.net

Educar aos menores nos riscos de Internet. Guía familias

Completa guía editada polo Concello de Vitoria-Gasteiz e dirixida ás familias do alumnado que persigue os seguintes obxectivos:
 • Informar das posibilidades que ofrecen as novas Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC).
 • Alertar sobre os perigos asociados ao seu emprego.
 • Promover prácticas seguras e hábitos saudables en Internet.
 • Aprender estratexias para afrontar os principais riscos que conleva o uso das TIC.
Nos distintos capítulos que a compoñen, abórdanse as seguintes cuestións:
 • As Tecnoloxías da Información e a Comunicación.
 • Conceptos básicos de seguridade.
 • Problemas de seguridade relacionados con menores.
 • Medidas e ferramentas de seguridade.
 • Algunhas preguntas e respostas.
 • Recomendacións para unha conexión segura.
 • A modo de recordatorio: Decálogo das recomendacións.
 • Perspectiva legal.
 • Glosario.
 • Fontes de información: Webs de interese.
 • Algúns lugares de aprendizaxe.
 • Bibliografía.
 Para acceder á guía, fai clic na imaxe

http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/28/95/32895.pdf


Fonte: Concello Vitoria-Gasteiz , recollida tamén en orientacascales

30/8/14

Educación emocional na ESO. Propostas para titoría


Guía moi completa editada pola Consellería de Educació da Generalitat Valenciana. Ofrece un marco xeral sobre a educación das dimensións emocionais e afectivas, e proporciona orientacións para a súa programación na titoría. As diferentes competencias emocionais son abordadas mediante dinámicas activas e atractivas para o alumnado. Máis concretamente, nos distintos capítulos trátanse os seguintes aspectos:
 • a conciencia emocional
 • a expresión das emocións
 • a empatía
 • o autocontrol
 • o comportamento socialmente hábil
 • a comunicación electrónica
 • a creatividade
 • os bloqueos 
 • os esquemas mentais
O manual parte da premisa de que a educación emocional comporta a aprendizaxe e práctica na aula de estratexias cognitivas, repertorios comportamentais, valores, habilidades sociais e técnicas de autocontrol que permiten ao alumnado vivir satisfactoriamente consigo mesmo e cos demáis.

Para acceder ao recurso, fai clic na imaxe

https://docs.google.com/file/d/0B_Uxho8rObFWNlo4REk4aE8tNTg/edit?pli=1

Habilidades sociais na infancia e na adolescencia

A psicóloga Bea Sarrión ofrécenos no seu blog Psicovalencia, -creado paa compartir recursos, ferramentas, ideas e opinións-, un interesante artigo sobre as habilidades sociais na infancia, así como un conxunto de recursos para traballalas co alumnado.

29/8/14

Adaptacións curriculares metodolóxicas para o alumnado con TDAH

Manuel García Pérez, psicólogo do grupo Albor-Cohs, elaborou hai algúns anos (2007) estas orientacións dirixidas ao profesorado nas que aporta un conxunto de pautas sobre como adaptar o curiculum ao alumnado con TDAH.


Como educar as emocións

Documento coordinado por Rafael Bisquerra e editado polo Observatorio FAROS Sant Joan de Deu (que é a plataforma de promoción da saúde e benestar infantil do Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona) coa colaboración da Fundación Eduardo Punset. Trata sobre a intelixencia emocional na infancia e na adolescencia. A publicación consta de distintos capítulos -obra de diferentes autores- que teñen como obxectivo presentar un marco xeral da intelixencia emocional e os fundamentos para a práctica educativa, tanto na familia como na escola. Vai dirixido aos rapaces e rapazas enfermos, á sociedade en xeral e, moi especialmente, ás familias e ao profesorado.

En varios capítulos preséntase a situación da educación emocional no mundo e, máis concretamente, nos Estados Unidos, no Reino Unido e en España, que poden considerarse os países onde se está difundindo de maneira máis visible.

O informe remata cun decálogo dos aspectos máis relevantes que aparecen en toda a obra e cunhas referencias bibliográficas coa intención de orientar a formación posterior das persoas interesadas.

Para acceder ao recurso, fai clic na imaxe

http://faros.hsjdbcn.org/adjuntos/2232.1-Faros%206%20Cast.pdf

27/8/14

Guía do Titor de Secundaria

Esta guía, editada no 2012 pola Consellería de Educación, Formación e Emprego da Rexión de Murcia e da que é autor Claudio Castilla Romero, leva por subtítulo "Planificación, rexistro e seguimento da acción titorial". O seu obxectivo é ofrecer unha ferramenta que axude a planificar, facilitar e mellorar a función titorial do profesorado de secundaria, así como permitir determinados procesos conxuntos de traballo, potenciando a adecuada coordinación entre titores e titoras, profesorado e familias.

Podes descargar a publicación por capítulos nos enlaces que siguen:

26/8/14

Premios de ESO ao esforzo e á superación persoal. Convocatoria 2013/14A Xunta de Galicia ven de publicar a Orde do 18 de agosto de 2014 pola que se convocan os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2013/2014.

Número e características dos premios:
 1. Poderanse conceder ata un máximo de 20 premios.
 2. Cada premio estará dotado con 750 euros.
 3. A obtención deste premio non supón incompatibilidade coa obtención doutros.
 Requisitos de participación:
 1.  Ter cursado durante o curso 2013/14 cuarto curso de educación secundaria obrigatoria no réxime ordinario en calquera dos centros da Comunidade Autónoma de Galicia.
 2. Estar proposto polo equipo docente para a expedición do título de graduado en educación secundaria.
 3. O alumnado candidato deberá merecer un especial recoñecemento pola dedicación e esforzo demostrado ao longo da etapa en superar as súas dificultades, ben de tipo persoal, educativas, e/ou do contorno familiar e sociocultural.
Perfil do alumnado: 
 1. Procedente de contornos socioculturais desfavorecidos ou de contornos familiares disfuncionais que supoñan desvantaxe manifesta cara a conseguir rematar os seus estudos.
 2.  En proceso de superación de enfermidades crónicas ou con discapacidades que condicionan o seu rendemento escolar, a súa relación persoal e a súa inserción social.
Forma e prazo de presentación de solicitudes:

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado ED311E dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia,
https://sede.xunta.es.

Alternativamente, tamén se poderán presentar as solicitudes en soporte papel en calquera
dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Documentación:
 1. Solicitude cuberta segundo o modelo do Anexo I da orde.
 2. Certificación académica dos estudos  (só no caso de que o alumnado non teña todo o seu expediente de ESO recollido na base de datos da aplicación XADE), onde se reflicta a cualificación final media, asinada polo/a secretario/a co visto e prace do/a director/a do centro no que se atope o expediente académico. A nota media será a media aritmética das cualificacións en todas as materias dos catro cursos da etapa.
 3. Documento xustificativo da transferencia de datos que se imprimirá por parte da dirección do centro público no que está o expediente académico, unha vez introducidos os datos da solicitude do alumnado, na aplicación informática https://www.edu.xunta.es/premioseso.
 4. Informe xustificativo da proposta realizada. O dito informe será elaborado por unha comisión formada pola dirección do centro, a xefatura de estudos, a xefatura do departamento de orientación e o/a titor/a do candidato ou, na ausencia deste, un/unha profesor/a, preferentemente do/da alumno/a, nomeado/a pola dirección do centro educativo. Nel darase conta das especiais condicións da escolaridade do alumno ou alumna proposto/a.
 5. Fotocopia do documento de identidade (DNI ou NIE do solicitante).
No informe faranse constar:
 1. A descrición exhaustiva e razoada das dificultades persoais, educativas ou do  contorno sociofamiliar da persoa candidata que, ao xuízo do equipo docente, dificultaron o seu desenvolvemento educativo.
 2. As medidas de apoio adoptadas polo centro educativo en relación ás necesidades educativas do alumno ou alumna e a súa repercusión no progreso escolar.
 3. O grao de consecución das competencias e dos obxectivos da etapa e a persistencia no seu logro, así como a valoración do esforzo persoal.
 4. A descrición de calquera outra circunstancia que, a xuízo da comisión do centro educativo, mereza ser tida en conta.

Ciclos formativos da FP básica. Convocatoria curso 2014/2015
A Consellería de Educación ven de publicar a Orde de 14 de agosto de 2014 pola que se regula o acceso e a admisión aos ciclos de formación profesional básica e se autoriza a súa oferta para o curso 2014/15.

Requisitos de acceso:
a) Facer 15 ou 16 anos no ano de inicio do ciclo formativo.
b) Ter cursado o terceiro curso de educación secundaria obrigatoria ou, excepcionalmente, ter cursado o segundo curso.
c) Ser proposto/a polo equipo docente ao pai, á nai ou á persoa que teña a titoría legal para a incorporación a un ciclo de formación profesional básica mediante o consello orientador.

É preciso, ademais, o consentimento do pai, da nai ou dos/das titores/as legais do alumno ou da alumna, para cursar estas ensinanzas.

O prazo de presentación da solicitude de admisión e matrícula será o abranguido desde o día 1 de setembro ata as 13.00 horas do día 10 de setembro.
 
O alumnado que sexa admitido no ciclo solicitado deberá formalizar a súa matrícula desde o día 12 ata o día 19 de setembro.

A solicitude pode descargarse en https://sede.xunta.es co código de procedemento ED522A.

Admisión: No caso de existir maior número de solicitudes que de postos escolares, asignaranse as prazas conforme os seguintes criterios de prioridade:
 1. Alumnado que teña cursado 2º ESO.
 2. Alumnado que teña cursado 3º ESO.
 3. Alumnado que teña cursado 4º ESO. 
Dentro de cada grupo, ordenarase de menor a maior idade.

Documentación:
 1. Solicitude de admisión e matrícula no centro no que pretenda ser admitido (Anexo I).
 2. Copia do DNI ou NIE.
 3. Comunicación de incorporación á formación profesional básica (Anexo IV).
 4. Certificado de discapacidade, no caso de participar no proceso de admisión para persoas con discapacidade.
Ciclos ofertados: Véxase o Anexo V da orde de convocatoria.
 

Guía FP Básica para familias

Información sobre a Formación Profesional Básica para as familias e o propio alumnado

Informes e rexistros para o inicio do curso

Modelos de diferentes informes e rexistros que podemos precisar para levar de maneira ordenada as informacións da nosa clase, dos nosos alumnos, etc. Todos son útiles e abranguen as distintas etapas educativas, de Infantil a Secundaria. Destacamos en particular:
 •  fases do proceso de acollida do alumnado de incorporación tardía
 •  informe de derivación a orientación para o profesorado-titor
 • entrevista para a avaliación psicopedagóxica
 • rexistro do nivel de competencia curricular de 1º a 6º de Educación Primaria (Lingua e Matemáticas)
 • rexistros do estilo de aprendizaxe
 • ficha de observación do profesorado-titor para diversificación curricular
Para acceder aos documentos, fai clic na imaxe

http://www.orientacionandujar.es/2014/08/25/registros-ideales-para-el-inicio-de-curso-2014-2015/

Fonte: orientacionandujar.es

25/8/14

Guía de redes sociais para familias

Guía elaborada polo Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas no Propietarios (CeDeC) que ten como obxectivo ofrecer ás familias orientacións sobre as redes sociais e o uso que os menores fan delas. A intención é proporcionar coñecementos básicos sobre o tema, algunhas pautas para educadores e un conxunto de recursos útiles para docentes, pais e menores. Non está pensado como un material pechado, senon como unha base para incorporar suxestións e aportacións dos membros da comunidade educativa.

 O material está dividido en tres partes:
 •  A primeira está adicada a Internet. Tenta dar unha visión moi xeral deste fenómeno e do uso que fan de él nenos e nenas e adolescentes. Ofrécese así mesmo unha explicación dos riscos e ameazas existentes na rede, e tamén consellos e orientacións para que as familias poidan educar e orientar aos seus fillos e fillas para navegar dun xeito adecuado.
 • A segunda está adicada a ofrecer unha información xeral sobre as redes sociais: que son e como funcionan, que tipos de redes existen, cales son as máis importantes, etc.
 • Finalmente, a terceira ofrece información para que as familias e os seus fillos e fillas poidan aprender xuntos a facer un uso axeitado e formativo das redes: lexislación, pautas de uso para menores e familias, recursos formativos e ligazóns de autoridades e organizacións privadas onde poden denunciarse abusos e actos ilícitos.
Para acceder á versión online da guía, fai clic na imaxe

http://cedec.ite.educacion.es/es/introduccion/guia-de-redes-sociales
Fonte: CeDeC

23/8/14

Adaptacións curriculares para o alumnado con síndrome de Down

"Buenas prácticas en inclusión educativa: las adaptaciones curriculares" é unha guía editada por Down España no ano 2014 co obxectivo de proporcionar pautas na elaboración de adaptacións curriculares para o alumnado con síndrome de Down, válidas tamén para o alumnado con discapacidade intelectual en xeral. Destaca pola súa claridade, brevidade (26 páxinas) e utilidade. Vai dirixida a profesionais educativos e familias.

A publicación parte da premisa de que a educación inclusiva beneficia a todo o alumnado e defende a idea de que a mera presencia de alumnado con discapacidade intelectual nas mesmas aulas que o alumnado sen discapacidade non é suficiente para recoñecer ese contexto como inclusivo. Para que o proceso inclusivo sexa real, han de realizarse as oportunas adaptacións curriculares que permitan ao estudante avanzar na adquisición de coñecementos a un ritmo axeitado. 

Nos distintos capítulos abórdanse as seguintes cuestións:
 1. Como favorecer a inclusión educativa.
 2. Punto de partida.
 3. Adaptacións curriculares.
 4. Adaptacións curriculares significativas.
 5. O papel das familias na escolarización do alumnado con discapacidade.
 6. Exemplo de Adaptación Curricular Individualizada (A.C.I.)
 7. Máis información.

Para acceder á guía, fai clic na imaxe

http://www.sindromedown.net/adjuntos/cPublicaciones/156L_buenas.pdf