educación,

Loading...

5/10/15

Becas da Fundación Amancio Ortega para alumnado 4º ESO


A Fundación Amancio Ortega convoca 500 becas dirixidas a estudantes de 4º ESO de centros españoles, para estudar Primeiro Curso de Bacharelato nun High School en Canadá ou Estados Unidos o próximo curso escolar 2016-2017

O programa ten como obxectivo facilitar a aprendizaxe do inglés e a inmersión na cultura estranxeira a xoves de institutos e colexios españoles. O alumnado seleccionado cursará o Grao 11 (nivel equivalente a 1º de Bacharelato).

As becas distribúense segundo se especifica de seguido:
 • 80 becas dirixidas a estudantes de centros de Galicia
 • 420 becas dirixidas a estudantes de centros do resto das Comunidades Autónomas 
A beca cubre o 100% do custe do curso escolar en Canadá ou EEUU: viaxe, tasas de escolarización, convalidación de estudios, aloxamento e manutención nunha familia de acollida, seguro médico e de accidentes, e o apoio continuado durante os dez meses de estanza.

REQUISITOS:
 • Estudar actualmente 4º ESO nun centro educativo en España e ter pasaporte español.
 • Ter unha nota media igual ou superior a 7 puntos e unha nota en inglés igual ou superior a 8 en 3º ESO.
 • Non ter estudado un ano académico no estranxeiro con anterioridade (1º, 2º ou 3º ESO).
 
PRAZO DE SOLICITUDE: Do 5/10/2015 ao 12/11/2015

MÁIS INFORMACIÓN NA SEGUINTE LIGAZÓN: https://becas.faortega.org

Como se produce a dislexia. Infografía

Excelente infografía na que se explica dunha maneira asequible como se produce a dislexia. Información introductoria moi interesante se fas clic na imaxe.


http://www.orientacionandujar.es/2014/10/23/como-se-produce-la-dislexia-infografia/
 

TDAH na aula. Guía para docentes

Guía elaborada pola Fundación CADAH , entidade especializada na información sobre o Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividade (TDA-TDAH).

4/10/15

Probas de avaliación inicial de 1º a 6º de Primaria

Facendo clic na imaxe, accederás a unha recompilación de probas de avaliación e rexistros para establecer o nivel de competencia curricular nos cursos 1º a 6º de Educación Primaria. Moi útiles para a avaliación inicial do alumnado dos primeiros cursos da ESO.


https://aulapt.wordpress.com/pruebas/

Fonte: aulapt
Vía @Tuitorientador

2/10/15

Resolución positiva de conflictos. Guía familias.

Guía editada pola CEAPA que aborda o tema da resolución positiva de conflictos no ámbito familiar

https://www.ceapa.es/sites/default/files/uploads/ficheros/publicacion/guia_resolucion_positiva_de_conflictos_ceapa.pdf

Novidades da ESO na LOMCE: Charla familias

Breve presentación dirixida ás familias na que se recollen as novidades máis salientables na ESO coa LOMCE (Ley Orgánica para a mellora da calidade educativa). Algunhas das diapositivas están tomadas do Blog de Orientación Académica e Profesional do IES Arcebispo Xelmírez I (Santiago)


Reunión do titor coas familias ao inicio do curso

Breve presentación dos contidos da reunión do profesorado-titor coas familias ao inicio do curso.
Nota: As diapositivas foron tomadas do blog Convivencia e Orientación en Perillo, ao que agradecemos o seu traballo.


30/9/15

A elaboración de normas de clase: Actividades

Do blog da compañeira orientadora Mónica Diz Besada, comparto esta excelente compilación de recursos para elaborar as normas de aula. Material moi útil para o profesotado-titor no inicio do curso.

http://monicadizorienta.blogspot.com.es/2015/09/actividades-para-la-elaboracion-de-las.html

29/9/15

Rexistros para todos os cursos e distintas materias que poden axudarnos na avaliación inicial

No blog aulapt.org atoparás unha serie de rexistros para distintos cursos de primaria e secundaria nas materias de Inglés, Matemáticas, Lingua Castelá, Ciencias Sociais e Ciencias Naturais. De utilidade para as avaliacións iniciais. Tes, ademáis, entre outra documentación interesante, diversos modelos de ACI que se axustan á LOMCE  en Ciencias Naturais, Ciencias Sociais e Lingua Castelá.


http://www.aulapt.org/2015/09/01/registros-para-todos-los-cursos-que-pueden-ayudarnos-para-las-evaluaciones-iniciales/

Crenzas e mitos sobre o alcohol: enquisa

Facendo clic na imaxe accederás a unha enquisa na que terás que responder a diversas preguntas relativas ao consumo do alchohol. 

http://orientarcos.blogspot.com.es/2015/05/cargando_75.html

Fonte: orientarcos

Probas Lingua Castelá e Matemáticas para avaliar o nivel de competencia curricular: todas as etapas

Probas para avaliar o nivel de competencia curricular en Lingua Castelá e Matemáticas nas etapas de infantil, primaria e secundaria. 

http://www.ambezar.com/pruebas_para_valorar_el_ncc.html

Fonte: Blog orientarcos

Disgrafía

Indicadores para o diagnóstico e orientacións para o tratamento da disgrafía (trastorno da escritura). A información inclúe un artigo en pdf para descargar.

http://www.orientacionandujar.es/2014/10/13/indicadores-para-el-diagnostico-y-orientaciones-de-la-disgrafia/

Recursos para a acollida do novo alumnado

O seguinte "Storify", elaborado polo orientador Alberto del Mazo, recolle todos os recursos para a acollida do novo alumnado ao inicio do curso recopilados co "hashtag" #orientaacogida en twitter. 


https://storify.com/alb_del_mazo/orientaacogida

26/9/15

Entrevista a Jurjo Torres sobre a situación da educación na actualidade

Breve entrevista a un dos grandes expertos en educación de España, Jurjo Torres, Catedrático de Universidade de Didáctica e Organización Escolar na Universidade da Coruña publicada o 24 de setembro de 2015. Por enriba do seu impresionante currículum destaca a súa enorme humanidade e o feito de ser un dos grandes activistas sociais por unha educación mellor e máis xusta. Nela aborda cuestións de grande interese sobre a educación no momento actual: a necesidade de revisar os contidos que se imparten ao alumnado, a importancia de empregar múltiples fontes de información na aula en lugar do libro de texto, o traballo por proxectos, como facer para que alumnos e alumnas se convirta cidadánas críticos, ... A partir do minuto 13:09 aborda a inxustiza que supón o agrupamento do alumnado en "bos" e "malos", medida que considera segregadora e contraria aos principios da convivencia democrática. Paga a pena escoitalo!!!

24/9/15

Solución aos problemas de disciplina

Neste manual editado pola Generalitat Valenciana atoparás un conxunto de ferramentas de utilidade para tratar o tema da disciplina na aula.


Fonte: La botica del orientador

Reforzo e apoio especializado: diferenzas

O pedagogo Jesús Jarque ofrece unha sinxela e clarificadora explicación das diferenzas existentes entre o reforzo educativo e o apoio especializado.

Fai clic na imaxe para acceder á información

http://www.mundoprimaria.com/pedagogia-primaria/refuerzo-educativo-y-apoyo-especializado.html

18/9/15

Guía de titoría. Cronograma de tarefas en Secundaria

Facendo clic na imaxe atoparás un calendario coa planificación das distintas tarefas da acción titorial en Educación Secundaria. 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/118381975/G_TUTORIA/GU%C3%8DA.html

Probas avaliación inicial infantil, primaria e secundaria.

Facendo clic na imaxe accederás a unha amplia variedade de probas de avaliación inicial para infantil, primaria e secundaria. O repertorio inclúe tamén probas para o alumnado con necesidades educativas especiais e alumnado inmigrante.

http://www.orientacionandujar.es/2009/09/04/pruebas-de-evaluacion-inicial-primaria/

16/9/15

14/9/15

Actividades titoría

Web do Departamento de Orientación do IES Bartolomé J. Gallardo adicada ás actividades de titoría. Presenta unha amplia variedade secuenciada por cursos e trimestres.

Fai clic na imaxe para acceder á web

https://orientaiesbartolome.wordpress.com/

7/8/15

BECAS DO MECD 2015/16 PARA ESTUDOS POSTOBRIGATORIOS UNIVERSITARIOS E NON UNIVERSITARIOS


O Ministerio de Educación ven de convocar becas de carácter xeral para o curso académico 2015-2016 para estudantes que cursen estudos postobrigatorios tanto universitarios como non universitarios.

Prazo de solicitude:
Estudos universitarios: do 7 de agosto ao 15 de outubro
Estudos non universitarios: do 7 de agosto ao 30 de setembro

5/8/15

PROBAS EXTRAORDINARIAS DE ACCESO Á ESCOLA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICA. CURSO 2015/2016

 • Inscricións:
  Do 27 De Xullo o 02 De Setembro, ambos incluídos
 • Requisitos:
  • Requirirase estar en posesión do título de bacharelato ou título declarado equivalente, ou ter superado a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos, e superar a proba específica de acceso.
 • Páxina web:
  www.edu.xunta.es
 • Contacto:
  ESCOLA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICA DE GALICIA (ESAD) Rúa Poza Cabalo, s/n. 36212 Vigo (Pontevedra)
  Tel.: 986 246 399 / 986 137 024
  Fax: 986 138 075
  esad.galicia@edu.xunta.es
  www.esadgalicia.com
 • Organizada por:
  Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
A Escola Superior de Arte Dramática de Galicia convoca probas de acceso ás ensinanzas de Arte Dramática nas especialidades de: - Escenografía. - Dirección escénica e dramaturxia.

PROBA ESPECÍFICA O sistema de acceso constará dunha única proba que comprenderá dous exercicios.
1º) O primeiro exercicio, común a todas as especialidades, consistirá en dúas probas escritas: a primeira versará sobrea a análise dun fragmento dunha obra dramática e a segunda versará sobre a análise dun fragmento dun ensaio teatral. 2º) O segundo exercicio estará referido á especialidade pola que opten:


 • Especialidade de Dirección Escénica e Dramaturxia: a) Proposta de escenificación sobre unha escena extraída das obras de lectura obrigatoria.
  b) Escrita dunha escena ou texto a partir dunha situación dramática.
  c) Comentario dun texto relacionado coa dirección escénica e a dramaturxia.
  d) Proba de dirección de actores.
  e) Entrevista persoal.
 • Especialidade de Escenografía:
  a) Realización dun debuxo do natural.
  b) Realización dun deseño de escenografía a partir dun texto proposto.
  c) Comentario dun texto relacionado coa escenografía.
  d) Entrevista persoal.
INSCRICIÓN: do 27 de xullo ao 2 de setembro de 2015, na secretaría da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia.
• LISTA PROVISORIA DE PERSOAS ADMITIDAS: 2 de setembro ás 14.30h.
• LISTA DEFINITIVA: 3 de setembro.

 
DATAS DAS PROBAS:
- Realización 1º exercicio: 4 de setembro.
- Resultados do 1º exercicio e reclamacións: 7 de setembro.
- Realización 2º exercicio: 8 de setembro.
- Resultados do 2º exercicio e reclamacións: 9 de setembro.

 
ADXUDICACIÓN DE PRAZAS E MATRÍCULA: 10 de setembro.

18/6/15

Calendario escolar en Galicia para o curso 2015/2016

Publicouse a Orde de 8 de xuño pola que se aproba o calendario escolar en Galicia para o curso 2015-16 nos centros sostidos con fondos públicos.INICIO E REMATE DO CURSO:
 • No 2ª ciclo de Educación Infantil, Educación Especial e Educación Primaria: Do 10 de setembro ao 22 de xuño.
 • En Educación Secundaria e Formación Profesional: Do 15 de setembro ao 22 de xuño. 
 • En Ensinanzas de Réxime Especial: Do 15 de setembro ao 30 de xuño.
VACACIÓNS:
 • Nadal: 21 de decembro de 2015 ao 6 de xaneiro de 2016.
 • Entroido: días 8, 9 e 10 de febreiro de 2016. 
 • Semana Santa: 21 ao 28 de marzo de 2016.
DÍAS NON LECTIVOS: 
 • Día do Ensino: 30 de Outubro de 2015. 
 • Festivos locais ou de ámbito estatal. 

15/6/15

Instruccións do proceso de admisión a ciclos formativos 2015-16 Galicia

Actualizada toda a información relativa ao proceso de admisión a ciclos formativos para o curso 2015-2016.
Para acceder ás informacións, fai clic nas distintas ligazóns
(Normativa reguladora, instruccións xerais, calendario de admisión)
- Admisión grao superior

Prazo de admisión de solicitudes:
- Do 17 de xuño ao 2 de xullo de 2015 en período ordinario para quen cumpra os requisitos en xuño.
- Do 1 ao 11 de setembro de 2015 en período extraordinario.
 

12/6/15

Dictame de escolarización

O pedagogo Jesús Jarque explica nun clarificador artigo publicado en Mundo Primaria en que consiste o dictame de escolarización e quen debe elaboralo.

Accede ao artigo facendo clic na imaxe

http://www.mundoprimaria.com/pedagogia-primaria/dictamen-de-escolarizacion.html


5/6/15

Axudas para libros de texto de 1º, 2º, 4º e 6º de educación primaria, 1º e 3º de ESO


A Consellería de Educación convoca axudas para a adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en 1º, 2º, 4º e 6º de educación primaria, en 1º e 3º de educación secundaria obrigatoria ou en educación especial, en centros sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, no curso escolar 2015/16. 

Requisitos:
Ser pai/nai/titor ou titora legal do alumnado matriculado.
Ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 9.000 euros.

Prazo de presentación de solicitudes:
a) Para o alumnado de educación primaria e educación especial: ata o 1 de xullo de 2015
b) Para o alumnado de educación secundaria obrigatoria que formalice a matrícula no prazo ordinario: do 25 de xuño ao 27 de xullo de 2015, ambos inclusive.
c) Para o alumnado de educación secundaria obrigatoria que formalice a matrícula no prazo extraordinario: do 2 de setembro ao 2 de outubro de 2015, ambos inclusive.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED330B
Máis información no DOG do 1 de xuño de 2015 e en http://www.edu.xunta.es/web/node/14932

1/6/15

Novo portal web LOMCE creado polo MECD

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte ven de crear un novo portal web adicado á LOMCE co obxectivo de achegar á cidadanía esta lei educativa. Inclúe o desenvolvemento da normativa nas distintas comunidades autónomas.

Podes acceder ao portal facendo clic na imaxe

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/lomce/inicio.html

11/5/15

6/5/15

Sabes negociar co teu fillo adolescente? Guía para pais e nais

Guía práctica para pais e nais escrita por Emilio Pinto e compartida por psicopedia.org. Ofrece unha serie de estratexias e consellos de gran utilidade para a negociación con adolescentes.

Fai clic na imaxe para acceder á guía

http://psicopedia.org/wp-content/uploads/2014/04/Negociar-con-tu-hijo-adolescente.pdf

4/5/15

INSTRUCIÓNS PARA ACCESO E ADMISIÓN DO ALUMNADO ÁS ENSINANZAS SUPERIORES DE CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN DE BENS CULTURAIS 2015/2016

A Consellería de Educación publicou as instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais.

A inscrición para a proba específica farase na secretaría da Escola de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia, no prazo comprendido entre o 28 de abril e o 9 de xuño, ambos incluídos.

MÁIS INFORMACIÓN:

30/4/15

Esquema coas opcións na ESO LOMCE

Comparto este esquema, elaborado pola orientadora Mábel Villaescusa, onde se resumen, dun xeito moi clarificador, cales son as opcións que se presentan na ESO coa LOMCE. Fai clic na imaxe para amplialo.


Fonte: La botica del orientador

29/4/15

Adaptacións curriculares. Web

Web elaborada por Chicho Rodríguez Zarallo onde pode atoparse abundante material para a realización de adaptacións curriculares nas distintas etapas.
 
Fai clic na imaxe para acceder á web

http://www.adaptacionescurriculares.com/materiales.html

28/4/15

PROBAS DE ACCESO A ENSINANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES 2015-2016Convocadas as probas de acceso ás ensinanzas artísticas superiores para os aspirantes que non estean en posesión do título de bacharelato ou equivalente, e cumpran dezanove anos no ano 2015.

A inscrición realizarase na secretaría dos seguintes centros educativos entre o e o día 28 de abril e 28 de maio, ambos inclusive:

 • Conservatorio Superior de Música da Coruña.
 • Conservatorio Superior de Música de Vigo.
 • Escola de Arte e Superior de Deseño Pablo Picasso da Coruña.
 • Escola de Arte e Superior de Deseño Mestre Mateo de Santiago de Compostela.
 • Escola de Arte e Superior de Deseño Ramón Falcón de Lugo.
 • Escola de Arte e Superior de Deseño Antonio Faílde de Ourense.
 • Escola Superior de Arte Dramática de Galicia.
 • Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia.
 A proba de acceso realizarase o día 5 de xuño ás 9.00 horas no IES As Fontiñas de Santiago de Compostela, de acordo co seguinte horario:

– 9.00 h: presentación.

– Das 9.30 ás 10.30 h: Lingua Estranxeira (inglés ou francés).

– Das 10.30 ás 11.30 h: Lingua Castelá e Literatura.

– Das 12.00 ás 13.00 h: Lingua Galega e Literatura.

– Das 13.00 ás 14.00 h: Filosofía e Cidadanía ou Historia da Filosofía.
– Das 16.00 ás 17.00 h: Historia de España ou Ciencias para o Mundo Contemporáneo.

INSTRUCIÓNS ACCESO E ADMISIÓN ESTUDOS SUPERIORES ARTE DRAMÁTICA 2015/2016

A Consellería de Educación publicou as instrucións para o acceso e admisión do alumnado aos estudos superiores de Arte Dramática para o curso 2015/2016. 

A inscripción para a proba específica ten que facerse na secretaría da Escola Superior de Arte Dramática sita en Vigo no prazo comprendido entre o 28 de abril  e o 16 de xuño, ambos incluídos. 

MÁIS INFORMACIÓN:

INSTRUCIÓNS ACCESO E ADMISIÓN NOS ESTUDOS SUPERIORES DE DESEÑO 2015

A Consellería de Educación publicou as instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2015/16.

A inscrición para a proba específica farase na Secretaría da Escola de Arte e Superior de Deseño de Galicia elixida en primeira ou única opción, no prazo comprendido entre o 28 de abril e o 28 de maio, ambos os dous incluídos.

MÁIS INFORMACIÓN:

26/4/15

Proxecto Ambezar 2. Recursos para a atención á diversidade

Aplicación realizada polo grupo Ambezar e editada pola Junta de Andalucía creada coa intención de axudar a profesorado e profesionais da orientación a dar unha resposta adecuada á atención á diversidade proporcionando para elo valiosos materiais.

Accede facendo clic na imaxe

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ambezar/index.html22/4/15

Guía para alumnado con TEA. Transición de Primaria a Secundaria

Guía creada por The National Autistic Society e traducida pola iniciativa da Federación Autismo Andalucía. Está dirixida a familias e profesionais da educación coa finalidade de axudar a nenos e nenas con Trastornos do Espectro Autista (TEA) na transición entre as etapas de Primaria e Secundaria.

Accede á guía facendo clic na imaxe

http://autismodiario.org/wp-content/uploads/2011/04/Transici%C3%B3n-de-educaci%C3%B3n-primaria-a-secundaria-para-alumnos-con-Trastornos-del-Espectro-del-Autismo.jpg

Fonte: espectroautista.info, recollido no blog Orienta2

21/4/15